top of page

Zorgboerderij de Marsen

  • Facebook Social Icon

Zorgboerderij de Marsen ligt in recreatiegebied het Twiske boven Amsterdam. Dagelijks werken er circa vijfentwintig mensen mee, die afhankelijk zijn van een beschermde en therapeutische werkplek. Boerderij De Marsen is een gemengd bedrijf met vee, tuinbouw en natuur. Deze grote biodiversiteit zorgt voor een sterk en veerkrachtig ecosysteem. In lijn hiervan streeft De Marsen ook naar een diversiteit van mensen. Door te werken met gemixte doelgroepen en verschillende culturen en generaties heeft ze een sterke sociale samenhang ontwikkeld waarin eenieder zich gezien en welkom voelt. Door het open erf en de gastvrije sfeer zijn buurtbewoners ook betrokken bij de boerderij. Meer info: www.demarsen.org.

 

Stichting De Marsen werkt op de boerderij samen met het IVN aan de realisatie van een natuureductie terrein waar kinderen ervaringsgericht kunnen leren over de natte natuur in hun woonomgeving. Het natuureductie terrein bevindt zich op een afgeschermd gedeelte van de boerderij zodat er in een veilige omgeving kan worden gespeeld, ervaren en geleerd.

bottom of page