top of page

Missie

Stichting de Marsen ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een sociale en duurzame samenleving waar ieder welkom is en meedoet naar eigen kunnen. De grondslag van de stichting ligt in de overtuiging dat in de ontmoeting tussen de ‘gezonde’ en zorgvragende mens een gemeenschap kan ontstaan waarbinnen zinvolle ontwikkeling plaatsvindt. Kernwaarden zijn wederkerigheid, respect voor elkaar en meedoen naar eigen vermogen. Een belangrijk uitgangspunt is de inbedding van de gemeenschap in een landschappelijk helende omgeving. Aanbod van een diversiteit aan werkvormen gerelateerd aan duurzaam landschapsbeheer biedt mensen de kans om aan eigen ontwikkeling te werken, gericht op maatschappelijke deelname. De stichting ondersteunt daartoe initiatieven die invulling geven aan een combinatie van onderstaande drie pijlers:

  • Menswaardige zorg

  • Gemeenschapsvorming

  • Duurzaam landschapsbeheer

 

Om de stichtingsdoelen te realiseren beheert, verwerft en ontwikkelt de stichting onroerende goederen, creëert zij locaties voor educatie en participatie en denkt zij mee met intitiatiefnemers over zorgtaken en gemeenschapsvorming. Stichting de Marsen faciliteert op deze wijze bevlogen initiatiefnemers, die een duurzame exploitatie kunnen waarborgen.

 

Stichting de Marsen beoogt een zo groot mogelijk 'social return on investment' en kiest voor wederkerige initiatieven en gemeenschappen, die niet alleen ondersteuning vragen maar tegelijkertijd zorg geven aan medemens en natuur en zo waarde toevoegen aan de samenleving. 

1809 Naoberhoeve dahlia_3774 kl.jpg
bottom of page