Organisatie

Stichting de Marsen heeft een ANBI-status. Het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door ir. Raymond de Landmeter (voorzitter), dr. Oberon Nauta (secretaris en penningmeester) en David Borghouts.

Hieronder kunt u onze bestuursstukken inzien:

    © 2018 Stichting de Marsen