© 2018 Stichting de Marsen

    Organisatie

    Stichting de Marsen heeft een ANBI-status. Het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door ir. Raymond de Landmeter (voorzitter), dr. Oberon Nauta (secretaris en penningmeester) en David Borghouts.

    Hieronder kunt u onze bestuursstukken inzien: